Romuald M. Sołdek

dnia

ROMUALD M. SOŁDEK

Artysta fotografik. Ukończył Uniwersytet Wrocławski na wydziale prawa. W 1985 r. uzyskał tytuł artysty fotografika. Wystawiał prace na ponad 150 wystawach międzynarodowych. Pracował w Krajowej Agencji Wydawniczej – kierownik redakcji fotografii i na stanowisku redaktora naczelnego… Obecnie wykładowca fotografii na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.